Нейропатія

З метою оцінки ефективності альфа-ліпоєвої кислоти у лікуванні пізніх стадій діабетичних уражень периферійної нервової системи та вивчення її впливу на процеси неферментативного глікозилювання білків крові обстежено 45 хворих на цукровий діабет І типу з вираженою діабетичною полінейропатією і кардіоваскулярною автономною нейропатією. На тлі інсулінотерапії, яка проводилася у всіх хворих, 25 з них приймали парентеральний курс лікування еспа-ліпоном (альфа-ліпоєва кислота). Інші 20 пацієнтів того ж віку і статі склали контрольну групу.

Найчастішим хронічним ускладненням цукрового діабету (ЦД), що значно перевершує за частотою виникнення інші ускладнення, є дистальна симетрична сенсорно-рухова нейропатія з ураженням переважно нижніх кінцівок, яка одержала назву діабетична по лінейропатія (ДПН). Частота її виникнення у хворих на ЦД становить від 17 до 80% залежно від критеріїв і методів діагностики нейропатії.

Діабетична автономна нейропатія серця (ДАНС) — тяжке ускладнення цукрового діабету, пов’язане з низкою біохімічних і метаболічних зрушень та розладом вегетативної регуляції серцево-судинної системи. Вона характеризується постійним серцебиттям, яке становить 86—100 уд/хв у спокої, не змінюється при різних фізіологічних станах і в тяжких випадках може сягати 130 серцевих скорочень у хвилину (уд/хв). Другою важливою ознакою цього ускладнення є постуральна гіпотонія. Проявом ДАНС вважають також «німі» інфаркти міокарда і синдром «раптової» смерті.

Численними клінічними дослідженнями вірогідно встановлено, що альфа-ліпоєва кислота (АЛК) - еспа-ліпон має виражений антиоксидантний вплив на організм людини [5, 7], регулює ліпідний обмін [2], суттєво впливає на імунологічний механізм [6, 9]. Виражений нейротропний ефект АЛК на моделях патологічних станів (цукровий діабет, гепатит, алкогольний поліневрит та ін.) дозволяє припустити покращання функціональної активності нервової системи під впливом АЛК при автоімунному тиреоїдиті (AIT) з гіпотиреозом.

Підтвердження, що відвідувач є спеціалістом

Отримання інформації про рецептурні лікарські засоби

Інформація, розміщена в даному розділі, призначена для медичних фахівців і працівників охорони здоров'я (мають середню або вищу медичну/фармацевтичну освіту).

Інформаційні матеріали про лікарські засоби та їх застосування, захворювання та їх лікування, представлені на сайті, надані лише для ознайомлення і не можуть бути керівництвом для самостійної діагностики і лікування, і можуть бути застосовані виключно за рецептом лікаря та під лікарським наглядом.

У разі якщо ви не є фахівцем охорони здоров'я та приймаєте ці умови, компанія не несе відповідальності за можливі наслідки, які можуть виникнути в результаті самостійного використання інформації, розміщеної в даному розділі.

Цим я підтверджую, що я є фахівцем охорони здоров'я.